ARCHITEKTURA

certiifikátSvou výraznou sytou hravou barevností a netradičním hmotovým řešením vytváří řada 15 sklepních objektů zaříznutých do svahu Staré Hory novou nepřehlédnutelnou dominantu Velkých Pavlovic, posilující genia loci Staré Hory. zdařilé osazení objektů, respektující terénní vrstevnicové linie svahu, vyniká zejména ze vzdálenějších pohledů na tuto lokalitu.

Zatímco exteriér stavby vytváří v krajině nový orientační bod, její interiéry nabízejí neopakovatelné výhledy na rozsáhlou krajinnou scenérii, které je uzavírána až pozadím karpatských kopců. 

Již za krátkou dobu po svém dokončení se nově vzniklá sklepní ulička stala vyhledávaným cílem turistů a vycházek místních občanů. Ti však jen zřídka mohou ocenit také vnitřní řešení objektů, včetně jejich propojení s navazujícími vinicemi a ovocnými sady dveřmi v zadním průčelí 2.nadzemího podlaží.

Barevnost interiérových obkladů, dlažeb, kompletačních prvků elektroinstalace a textilií reflektuje barevnost fasády každého z objektů. Ve 2. nadzemním podlaží jsou umístěny dvě ložnice, každá s vlastním hygienickým zázemím. Velká ložnicová okna a balkon 2.nadzemího podlaží nabízejí neopakovatelné výhledy do okolí.

Různobarevné křivkové motivy se vedle průčelí budov promítají také do dlažby přilehlé komunikace. Oslava pestrého, hravého a uvolněného života tak také tímto způsobem prolíná z objektů do blízkého okolí.

Na dříve nevyužívaných pozemcích porostlých náletovými dřevinami se podařilo realizovat v mnoha směrech v místních podmínkách průlomové zázemí pro milovníky vína. Realizace záměru ve všech svých fázích, od návrhu, přes realizaci až po samotné slavnostní uvedení do provozu, po dlouhé době připomíná, že i architektura může být pojímána s hravostí, lehkostí a nadhledem – tedy jako ARCHITEKTU(H)RA.

Opilé sklepy

Opilé sklepy